fbpx

Budgivning

Det har varit stort intresse för att köpa bostad och ofta är det  många spekulanter som är intresserade av de bostäder vi förmedlar. När det finns flera spekulanter på en bostad så tillämpas oftast budgivning. Det är säljaren som beslutar om budgivning ska tillämpas vid en bostadsförsäljning. Det vanligaste är att man tillämpar en så kallad öppen budgivning. Det innebär att spekulanter lämnar sitt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren och till övriga budgivare.

Efter avslutad budgivning lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Säljaren har också rätten att avsluta en budgivning när som helst samt även ändra dess förutsättningar. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet ska beaktas.