fbpx

Vårt miljöarbete

Lokalt & miljösmart

Som fristående och lokala fastighetsmäklare beslutar vi själva om val av leverantörer och planering av verksamheten. I vår strävan att i största möjliga mån bidra till en bättre miljö så arbetar vi så långt det är möjligt med lokala miljöcertifierade leverantörer. Vi jobbar så långt det går digitalt. Detta innebär att vi erbjuder all information till spekulanter digitalt. Enligt mätningar så visar det sig att kundbeteendet sakta säkert förändras och att man som kund i allt större utsträckning efterfrågar digitalt material. Det tryckta broschyrmaterialet som vi också tillhandahåller är inte lika efterfrågat längre. Inför en visning skickar vi ut relevant material så att man som kund har möjlighet att läsa igenom information inför visningen. Detta gör att man som kund är bättre förberedd inför visningen och att man också ofta redan innan visning kan avgöra om bostaden är intressant eller inte.

På så vis så kan man som spekulant tidigt avboka en visning om man tycker att bostaden inte svarar upp mot förväntningarna. Man kan också höra sig för om det är någonting man undrar avseende materialet inför visningen.

Miljömärkta leverantörer

Då vi är i behov av trycksaker så anlitar vi lokala Justnu tryckeriet som ligger placerade på Kardanvägen. Tryckeriet är Svanenmärkt och det tryckta materialet hämtar vi på genomresa varför onödiga transporter med tillhörande emballage undviks. Ytterligare en fördel med det lokala är smidigheten och möjligheten till kort leveranstid och de fördelar som detta har med sig.

Vi använder Webtop Solutions som för att skapa digitalt material. Detta material distribuerar vi sedan till största delen digitalt. För trycksaker samarbetar vi med Svanenmärkta Billes Tryckeri och eventuella utskick distribueras därefter av Bring.

Välkommen till Entré Fastighetsförmedling!