fbpx

Vårt miljöarbete

Lokalt & miljösmart

Som fristående och lokala aktörer har vi möjlighet att själva besluta om val av leverantörer och hur vi planerar vår verksamhet. I vår strävan att i största möjliga mån bidra till en bättre miljö så arbetar vi så långt det är möjligt med lokala miljöcertifierade leverantörer. Vi jobbar så långt det går helt digitalt vilket innebär att vi erbjuder all information till spekulanter digitalt. Enligt våra mätningar så visar det sig att kundbeteendet sakta säkert förändras och att man som kund i allt större utsträckning efterfrågar digitalt material. Det tryckta broschyrmaterialet som vi naturligtvis också tillhandahåller är inte lika efterfrågat längre. Inför en visning skickar vi ut relevant material så att man som kund har möjlighet att läsa igenom information inför visningen. Detta gör att man som kund är bättre förberedd inför visningen och att man också ofta redan innan visning kan avgöra om bostaden är intressant eller inte.

På så vis så kan man som spekulant tidigt avboka en visning om man tycker att bostaden inte svarar upp mot förväntningarna.

Då vi är i behov av trycksaker så anlitar vi Justnu tryckeriet som ligger placerade i närområdet. Tryckeriet är Svanenmärkt och det tryckta materialet hämtas alltid på genomresa varför onödiga transporter med tillhörande emballage undviks.

Vi använder Webtop Solutions som för att skapa digitalt material. Detta material distribuerar vi sedan digitalt till största delen. Till det vi trycker så samarbetar vi med Svanenmärkta Billes Tryckeri och eventuella utskick distribueras därefter av Bring.

Välkommen till Entré Fastighetsförmedling!